PO PŻ październik 2017

piątek, 06 października 2017 10:38
Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(PO PŻ) będzie rozdawana żywność dla klientów GOPS w Prażmowie od 12 października 2017r.

od godz. 10.00 do 15.00 a następnie

w każdy poniedziałek i czwartek
w lokalu przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie
ul. Czołchańskiego 17, w godzinach od 10.00 do 15.00

PO PŻ jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym i realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności: włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 


PRODUKT

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (kg/l)

LICZBA PRODUKTÓW W PACZCE

SUMA

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

0,4

2

0,8

FASOLA BIAŁA

0,4

2

0,8

KONCENTRAT POMIDOROWY

0,16

2

0,32

POWIDŁA ŚLIWKOWE

0,3

1

0,3

MAKARON JAJECZNY

0,5

2

1

MAKARON KUKURYDZIANY

0,5

1

0,5

RYŻ

1

1

1

KASZA GRYCZANA

0,5

1

0,5

MLEKO

1

2

2

SZYNKA DROBIOWA

0,3

2

0,6

SZYNKA WIEPRZOWA

0,3

1

0,3

PASZTET WIEPRZOWY

0,16

1

0,16

FILET Z MAKRELI

0,17

2

0,34

CUKIER BIAŁY

1

1

1

SUMA

 

21

9,62