Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program Rodzina 500+

Email Drukuj PDF

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu,
 4. opiekunowi prawnemu

do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Gdzie pobrać i złożyć wypełniony wniosek?

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie,
  ul. Czołchańskiego 17, komórka świadczenia rodzinne w godz.8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
 2. Uzupełniony wniosek można złożyć osobiście, a  także przesłać za pośrednictwem Poczty oraz w postaci elektronicznej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko:

 1. kserokopia aktu urodzenia wszystkich dzieci (oryginał do wglądu).
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość  wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
 3. wydruk bankowy potwierdzający nr konta, na które ma być realizowana wypłata lub informacja we wniosku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, świadczenie przysługuje jeżeli dochód na osobę w  rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł (netto), a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne  1.200,00 zł (netto).

Do wniosku należy dołączyć m.in.

 • umowę o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy potwierdzające sytuację zawodową począwszy od 01.01.2014 r. - do nadal,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację, alimenty na rzecz dziecka.
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014  innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą ustalania dochodu rodziny, w pierwszym okresie trwającym od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. będą dochody uzyskane w roku 2014 r.

 

W przypadku ustalania indywidualnego dochodu rodziny, dodatkowa dokumentacja będzie weryfikowana z pracownikiem  Ośrodka.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

W części I wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy, oraz wpisać aktualny adres zamieszkania lub pobytu (nie zameldowania). Numer telefonu ułatwi Ośrodkowi kontakt np. w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku. Odbieranie korespondencji drogą elektroniczną i przesyłanie jej do Klientów tut. Ośrodka na podany adres elektroniczny na platformie e-PUAP, możliwe jest  tylko w  przypadku, gdy konto opatrzone jest bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Wzory dokumentów na rok 2016

Oryginały  n/w dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul.Czołchańskiego 17,  od 7 marca 2016 roku  od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00


ZALACZNIK 4 RODZINA 500.pdf Wzór wniosku

ZALACZNIK 4 RODZINA 500.pdf Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (Większa rodzina)

ZALACZNIK 4 RODZINA 500.pdf Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (Mniejsza rodzina)

ZALACZNIK 4 RODZINA 500.pdf Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pdf edytowalny

ZALACZNIK 4 RODZINA 500.pdfZałącznik nr 3 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - pdf edytowalny

ZALACZNIK 4 RODZINA 500.pdf Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego - pdf edytowalny

 

Terminy

Wnioski można składać od dnia 1 kwietnia 2016r. Jeśli wniosek wpłynie do 01 lipca 2016r. świadczenia będą wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. W przypadku złożenia wniosku po 01.07.2016r. świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, a prawo ustalane jest na okres do 30.09.2017r. W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres  od  1 października do 30 września następnego roku. W tym celu należy ponownie złożyć wniosek.

 

INFORMACJA TELEFONICZNA GOPS w Prażmowie:

22 727-05-26

 

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama