Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja transportowa

Email Drukuj PDF

 

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

Email Drukuj PDF

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina przekraczająca próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie zasady “złotówka za złotówkę” spowoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu.

Za przekroczenie progu o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

 

Świadczenie rodzicielskie

Email Drukuj PDF

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Będą to bezrobotni (niezależnie czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci i rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie będzie przysługiwać matce dziecka. Natomiast w przypadku skrócenia pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka. Podobnie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Będzie to kwota 1000 zł miesięcznie i nie będzie ona uzależniona od kryterium dochodowego. Jest to kwota netto – świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom.

Więcej…
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Email Drukuj PDF

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Więcej…
 

Wypoczynek dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Email Drukuj PDF

OCHOTNICA DOLNA 01.02.2016r. - 10.02.2016r.
Koszt: 200,00 /os

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie organizuje zimowisko dla dzieci i młodzieży z Gminy Prażmów. Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 roku), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce na Podhalu, w miejscowości Ochotnica Dolna, woj. małopolskie.

Całkowity koszt zimowiska wynosi 900,00 zł, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł.

Koszt zimowiska w kwocie 200,00zł pokrywają rodzice (opiekunowie prawni).
Organizator zapewnia transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem

Karty kwalifikacyjne, zaświadczenie indywidualnych rolników (rodziców dzieci lub ich prawnych opiekunów) objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) potwierdzone lub wystawione przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe KRUS oraz wpłata od jednego uczestnika kolonii w wysokości 200,00zł przyjmowane będą osobiście od  rodziców lub opiekunów prawnych od 16.12.2015r. do 30.12.2015r. w godz. 8:00 – 16:00  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 17.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku do pobrania:

Więcej…
 

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków

Email Drukuj PDF

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2015 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. będę przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015 r.

Ponadto informujemy, iż:

1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015 r.

2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych rozpocznie się od dnia 1 września 2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Prażmów informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r.

Ponadto informujemy, iż:

1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

 


Strona 1 z 7

Szukaj

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

luty 2016
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama