Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Email Drukuj PDF

 

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Więcej…
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie poszukuje osoby na stanowisko Opiekun/Opiekunka

Email Drukuj PDF

 

do wykonywania usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie poszukuje, w ramach usług opiekuńczych,

opiekuna/opiekunki w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem

wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami podopiecznych .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

WYMAGANIA DODATKOWE

1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

3. samodzielność,

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy

Prażmów – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,

6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

PREFEROWANE CECHY OSOBOWOŚCIOWE KANDYDATA

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) uczciwość.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja

podstawowe potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w

miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

 1. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 2. pomoc w robieniu zakupów
 3. pomoc w sporządzaniu posiłków
 4. pomoc w czynnościach higienicznych
 5. pomoc w utrzymaniu czystości otoczenia

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. cv,
 2. dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje)
 4. oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie
 5. karne,
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści:

Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   zawartych   w   mojej

aplikacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego

17, 05-505 Prażmów na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Prażmowie w godzinach  8.00 do 15.30 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów w zamkniętej kopercie  do dnia 30.09.2020r. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny. Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 22 727 05 26

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w

dokumentów do wglądu.

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK) informuje o dalszej realizacji programu świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Email Drukuj PDF

Program będzie realizowany w zakresie Modułu III polegającego na: świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobyw związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

Dla świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji dietetyki, ustala się limit 40 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/ osobą niepełnosprawną.

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako  specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK).

Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii, Piasecznie lub w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby, lub on-line.

 

 

 

Rekrutacja ŚDS

Email Drukuj PDF

 

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Email Drukuj PDF

 

 

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku   dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

 1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004r.
 2. co najmniej jedno z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii).

 

Więcej…
 


Strona 1 z 17

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama